Privacy en Cookieverklaring

Bij ProMótus zijn we ons bewust van de impact en de waarde van de privacy van onze online bezoekers en klanten. ProMótus respecteert de privacy van online bezoekers die nieuwsgierig zijn naar de dienstverlening van www.promotus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken worden in overeenstemming met de eisen, gesteld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verwerkt.Opslag van persoonlijke informatie bij ProMótus

ProMótus schrijft en redigeert artikelen voor websites en geprinte media en levert reclame-uitingen en daaraan gerelateerde diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat promotus.nl zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data op, over de bedrijven en individuen die gebruik maken van onze dienstverlening. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.


ProMótus verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

- Ons een e-mail stuurt
- Een contactformulier invult
- Je aanmeldt voor een digitale nieuwsbrief
- Gebruik maakt van onze applicatie, het content management systeem
- Je bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten maar zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

Het komt incidenteel voor dat wij mensen benaderen namens onze klanten en wij hun gegevens nodig hebben om hen te informeren over het toezenden van een gratis (proef)pakket. Hiervoor hebben wij uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat de verzending van het (proef)pakket vlekkeloos verloopt.Doeleinden van de gegevensverwerking

ProMótus verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze applicatie en gerelateerde dienstverlening. Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.

Het kunnen uitbrengen van offertes, het uitvoeren van opdrachten, het beheren van de daaruit ontstane relaties en het verrichten van activiteiten waarmee het klantenbestand kan worden vergroot. Hiervoor worden naam en e-mailadres gebruikt om een digitale nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen aanbieden. Te allen tijde kan hiervoor worden afgemeld in de mailing zelf. Door gebruik te maken van onze dienstverlening is het mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld klanten van onze directe gebruikers. Je bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die je wilt opslaan en het daadwerkelijk opslaan van de gegevens. Zorg er als afnemer van onze dienstverlening voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van onze privacyverklaring en het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door jou verzamelde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop ProMótus deze heeft beveiligd. ProMótus bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is, voor de genoemde doeleinden. Geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.Beveiliging van je gegevens

ProMótus draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van de Proxsys infrastructuur voor hosting en opslag van gegevens. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt gebruik gemaakt van een goede firewall. Alle verbindingen naar de website van ProMótus of via een datakoppeling gaan via een beveiligde SSL-verbinding.Verstrekken van  gegevens aan derden

ProMótus zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. ProMótus zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. ProMótus kan (een deel van) jouw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten en aan de direct gerelateerde onderneming ProMótus.

ProMótus behoudt zich het recht voor (een deel van) jouw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. ProMótus zal zich inspannen, indien jouw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, jou hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website.Gebruik van cookies

De website promotus.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen.

De cookies die promotus.nl plaatst op jouw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Het verbeteren van promotus.nl door inzicht te krijgen hoe de website gebruikt wordt.
- Verbeteren van onze marketingactiviteiten.
- Het onthouden van sessies en e-mailadressen voor onze applicaties. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Het is mogelijk om deze cookies uit te zetten via je browser. Hierdoor zullen bepaalde delen van onze applicatie mogelijk minder goed of niet meer functioneren. Google Analytics

Promotus.nl maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website en applicatie wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Analytics verzamelt promotus.nl bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.Facebook en Twitter

Op deze site zijn of worden knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook en Twitter). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om ProMótus te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. ProMótus zal op dit verzoek via info@promotus.nl binnen vier weken reageren. Vervolgens kan je ProMótus verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek zal ProMótus binnen vier weken reageren.Aanpassen privacyverklaring

Wanneer ProMótus besluit haar privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.Vragen?

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen met ProMótus via info@promotus.nl of telefonisch via 0528 - 231256

Versie 1 mei 2018
Reclame met een boodschap

0528 - 23 12 56
06 - 237 09 678

Privacy en cookieverklaring